Econometric research of interdependence of major macroeconomic indicators of the Republic of Poland and indicators of the country’s households

  1. Mykola Zhuk

Abstract

The economic system of the Republic of Poland was studied with the use of econometric modeling. Simultaneous equation system model that describes interdependence of major macroeconomic indicators of Poland and its household’s indicators was built. Several imitational experiments were made with the model to show the government’s economic policy influence on the country’s economic system.

Zbadano ekonomiczny system gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą modelowania ekonometrycznego. Model polskiej gospodarki zbudowano w formie układu jednoczesnych równań, opisujących relacje głównych wskaźników makroekonomicznych kraju i wskaźników polskich gospodarstw domowych. Dzięki imitacyjnym eksperymentom zbadano wpływ polityki gospodarczej rządu na system ekonomiczny kraju.

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

12, 2012

Pages from 13 to 23

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout