Kontrakty opcyjne jako instrumenty zabezpieczające przed zmiennością na rynku kapitałowym

  1. Marcin Malinowski

Abstract

Optional contracts as the tools protecting from the variability on the capital markets

Optional contracts are the protection against the excessive variability on the capital markets. The presented strategies, Straddle, Strangle, Strip or Bear spread, can be divided into the ones that are protecting the investor from:
– a big variability, i.e.: Straddle and Strangle;
– a big drop, i.e.: Strip or Bear spread.
The researches show that the effectiveness of the strategies depends more or less on the situation present on the capital market, i.e. the variability, the cost of the given strategy and the investment expectations.

Pobierz artykuł

Ten artykuł

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

6, 2009

Strony od 77 do 91

Inne artykuły autorów

Google Scholar

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy