Ujawnienie aktualnego sposobu reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a odpowiedzialność za naruszenie zobowiązania

Tomasz Pilikowski

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

25, 2018

Pages from 41 to 55

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout