Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne

"Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" nawiązują do tradycji "Prac Prawniczych" publikowanych z inicjatywy studentów w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W tamtym okresie były one w Polsce unikalnym wydawnictwem zawierającym studenckie prace naukowe. Po dłuższej przerwie, już w XXI powrócono do koncepcji udostępniania artykułów pisanych przez młodych naukowców, wpłynęły na to na pewno, odrodzenie studenckiego ruchu naukowego, jak również potrzeba dokumentacji rezultatów różnego rodzaju inicjatyw naukowych studentów.

Zmiany w organizacji studiów ( w tym szczególnie uznanie studiów doktoranckich za kolejny trzeci stopień studiów), jak i w samej strukturze Wydziału Prawa, który obecnie nazywa się Wydziałem Prawa, Administracji i Ekonomii przyczyniły się do zmiany tytułu na obecny, ale również na charakter publikowanych "Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych" tekstach. Czytelnik znajdzie w nim artykuły, które powstały na bazie wygłaszanych na konferencjach naukowych referatów studentów i doktorantów WPAiE jak i gości Wydziału przyjeżdżających do Wrocławia na międzynarodowe konferencje, bądź też dzięki stypendiom fundacji międzynarodowych. W Pracach znajdują się również artykuły zgłoszone do publikacji, a przygotowane w ramach seminarium doktoranckich, a więc są zapowiedzią przyszłych prac doktorskich. Z prawdziwą satysfakcją można stwierdzić, że "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" są jak się okazuje dokumentacją pierwszych kroków dorobku naukowego pracowników kilku już uczelni wyższych. Tytuł "Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne" wyraźnie wskazuje, że publikowane artykuły dotyczą różnych dziedzin i poruszają szeroki zakres tematów. Redakcja i Rada Redakcyjna dokłada starań, aby zachować spójność tematyczną wyznaczaną np. przez tytuły konferencji międzynarodowych organizowanych na Wydziale, ale nie zawsze jest to możliwe, bo studencki ruch naukowy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii charakteryzuje się dużą ilością działających na nim kół naukowych i ich różnorodnością, a częstotliwość ukazywania się "Prac" wymaga dokonywania wyboru najlepszych tekstów, ułatwionego dzięki pomocy recenzentów wewnętrznych i zewnętrznych (tj. spoza Wydziału i spoza Uniwersytetu Wrocławskiego). Rada Redakcyjna, redaktor "Prac" i Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego dokładają wszelkich starań, aby publikowane artykuły spełniały wysokie wymagania stawiane publikacjom naukowym.

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studenckich Pracach Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych" znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także - na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH - w bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również w Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

                                        

 

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: sppae.wuwr.pl

Kwartalnik. Format B5

ISSN: 1733-5779

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy