Dla autorów

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne są pismem naukowym zawierającym oryginalne teksty autorskie, które nie zostały zgłoszone, ani nie zostały opublikowane w innych wydawnictwach. Autorzy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich i w wypadku niedotrzymania obowiązujących w tym zakresie reguł ponoszą za to odpowiedzialność.
Autor jest zobowiązany do przedstawienia tekstów zgodnych z wymogami stawianymi przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego zamieszczonymi na stronie www.wuwr.com.pl.
Możliwości publikacji złożonego do publikacji tekstu są ograniczone poprzez możliwości finansowe Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, stąd też autorzy muszą liczyć się np. z koniecznością skrócenia tekstu, czy też dostarczaniem rysunków i wykresów wyłącznie czarno-białych.
Do publikacji przyjmowane zostają teksty, które przeszły procedurę akceptacji przez promotora pracy doktorskiej lub dyplomowej, a następnie uzyskają pozytywna akceptacje Rady Redakcyjnej i uzyskają pozytywną recenzję. Redakcja w przypadku konieczności dokonania wyboru wobec ograniczonych możliwości finansowych zwraca się do Rady Redakcyjnej o sugestie dotyczące wyboru tekstów ostatecznie przeznaczonych do publikacji.

Artykuły mogą być przesyłane w wersji elektronicznej na adres: sppaie@uwr.edu.pl.

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy