Articles

Anna Łokuciejewska

Articles

Działania Parlamentu Europejskiego na rzecz ochrony praw konsumenta w Unii Europejskiej

AbstractDownload article

System zarządzania środowiskowego EMAS jako narzędzie wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwie

AbstractDownload article

EMAS, ISO, sustainable development, Lower Silesia, management, zrównoważony rozwój, zarządzanie, Dolny Śląsk

Rola klastrów w rozwoju gospodarczym. NutriBioMed: studium przypadku

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout