Artykuły

Robert Stefanicki

Artykuły

Zwolnienie od danin publicznych w świetle traktatowego zakazu przyznawania przez państwo członkowskie Unii Europejskiej pomocy publicznej niektórym przedsiębiorstwom

AbstractPobierz artykuł

selektywna pomoc, zagrożenie dla konkurencji i wymiany handlowej, wiążący charakter wyroków Trybunału Sprawiedliwości, State aid, selective nature, the threat to competition and trade, referring court, the binding nature of the judgments

Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki

AbstractPobierz artykuł

Przedawnienie w projekcie kodeksu cywilnego

Pobierz artykuł

Konsument. Ewolucja pojęcia

Pobierz artykuł

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania

AbstractPobierz artykuł

mass event, organizer of mass events, compulsory civil liability insurance, impreza masowa, organizator imprezy masowej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Podatek dochodowy od osób prawnych na przykładzie poręczenia jako świadczenia nieodpłatnego

AbstractPobierz artykuł

Ochrona praw dziecka (wybrane zagadnienia w aspekcie praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców)

Pobierz artykuł

Klasyfikowanie osób wykonujących wolne zawody w kategorii przedsiębiorcy w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

AbstractPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy