Articles

Anna Niziołek : 0000-0002-5803-2756

Articles

Sygnalizacja problematyki związanej z optymalizacją podatkową pojmowaną jako pomoc publiczna na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Apple

AbstractDownload article

tax optimization, Ireland, The European Commission, ASI, AOE, optymalizacja podatkowa, Irlandia, Komisja Europejska

Opportunities and threats connected with the practical application of business interruption insurance

AbstractDownload article

business interruption, financial insurance, companies, entrepreneurs, lost profits, Insurance Business and Reinsurance Activity Act, Accounting Act, law, economy, finances, Business Interruption, ubezpieczenie finansowe, firmy, przedsiębiorcy, utracony zysk, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, ustawa o rachunkowości, prawo, ekonomia, finanse

Opodatkowanie kryptowalut w Polsce

AbstractDownload article

podatek, kryptowaluta, podatek dochodowy, bitcoin, Ministerstwo Finansów, organy podatkowe, tax, cryptocurrency, income tax, bitcoin, Ministry of Finance, tax authorities

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout