Artykuły

Łukasz Chyla

Artykuły

Wstęp

Pobierz artykuł

Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle problematyki sporów korporacyjnych

AbstractPobierz artykuł

resolution of corporate bodies, legal act, appealing against resolution, corporate disputes, legal nature of resolution

Problem prejudycjalnego związania sądu polubownego wyrokami sądów powszechnych i polubownych

AbstractPobierz artykuł

prejudicial legal effects, prejudicial awards, arbitration, binding effect of prejudicial awards

Zdatność arbitrażowa sporów uchwałowych w wybranych zagranicznych porządkach prawnych

AbstractPobierz artykuł

intra-corporate disputes, arbitrability, corporate arbitration

Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries

Pobierz artykuł

Próba uchwycenia kierunków zmian w zakresie klauzuli rebus sic stantibus w Polsce

AbstractPobierz artykuł

klauzula rebus sic stantibus, zmiana okoliczności, art. 357(1) k.c., rebus sic stantibus, change of circumstances, art. 357(1) of the Polish Civil Code

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy