Articles

Paweł Łagowski

Articles

Geneza rynku papierów wartościowych w Polsce

AbstractDownload article

capital market, emergence of securities markets, Warsaw Stock Exchange

Ewolucyjny obraz przekształceń systemu ochrony zdrowia w Polsce

AbstractDownload article

Ekonomiczne skutki wprowadzenia ustawy o działalności leczniczej

AbstractDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia

Wybrane modele finansowania systemu opieki zdrowotnej

AbstractDownload article

opieka zdrowotna, ubezpieczenia zdrowotne, opieka medyczna, finansowanie sytemu opieki zdrowotnej, polityka zdrowotna, health care, health insurance, health care financing, health policy

Państwo w sektorze ochrony zdrowia

AbstractDownload article

economics of healthcare, healthcare policy, public goods, ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, dobra publiczne

Wybrane aspekty zasady równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jako elementy składowe realizacji prawa do ochrony zdrowia

AbstractDownload article

ekonomia ochrony zdrowia, polityka ochrony zdrowia, economics of healthcare, healthcare policy

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout