Articles

Ewa Wójtowicz : 0000-0003-2272-1442

Articles

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej organizatora meczu piłki nożnej za szkody wyrządzone w czasie jego trwania

AbstractDownload article

mass event, organizer of mass events, compulsory civil liability insurance, impreza masowa, organizator imprezy masowej, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

AbstractDownload article

consumer sales, CISG, contracts for the international sale of goods, contract of sale, civil code

Obowiązek lojalności w umowach pośrednictwa handlowego

AbstractDownload article

Instrumenty kontroli wzorców umownych w obrocie profesjonalnym

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout