Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 26, 2018, ss.180

Strony redakcyjne i spis treści

Artykuły Naukowe

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.1

Abstract

commercial information, older consumer, digital exclusion, information duties, unfair commercial practices, informacja gospodarcza, konsument-senior, obowiązki informacyjne, nieuczciwe praktyki rynkowe, wykluczenie cyfrowe

Odwrócona hipoteka produktem przeznaczonym dla „srebrnego rynku”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.2

Abstract

reverse mortgage, silver economy, equity release, life estate, residential sector, real estate transactions, odwrócona hipoteka, srebrna gospodarka, dożywotnie użytkowanie nieruchomości, sektor nieruchomości mieszkaniowych, transakcje nieruchomościami

Osoba starsza jako pokrzywdzony w postępowaniu przed sądem karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.3

Abstract

law, criminal proceedings, court, aggrieved party, victim, elderly person, prawo, postępowanie karne, sąd, pokrzywdzony, ofiara, osoba starsza

Charakterystyka modeli zachowań konsumpcyjnych seniorów na rynku kultury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.4

Abstract

consumers’ characteristics, consumption patterns, cultural market, elderly people on culture market, elders’ consumption patterns, charakterystyka konsumentów, konsumpcja u seniorów, modele konsumpcji, rynek kultury, seniorzy na rynku kultury

Skan linii papilarnych jako podpis elektroniczny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.5

Abstract

eIDAS, electronic signature, fingerprint, QES, AES, podpis elektroniczny, skan linii papilarnej, odcisk palca

Prawo pacjenta do dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.6

Abstract

electronic medical records, right to information, information in healthcare, Polish Medical Information System, patient’s rights, medical law, elektroniczna dokumentacja medyczna, prawo do informacji, informacja w ochronie zdrowia, System Informacji Medycznej, prawa pacjenta, prawo medyczne

Głosowanie przez pełnomocnika jako gwarancja korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i niepełnosprawne

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.7

Abstract

voting by proxy, an electoral law, a statutory basis, an elderly person, a handicapped person, głosowanie przez pełnomocnika, prawo wyborcze, zasada powszechności, osoba starsza, osoba niepełnosprawna

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.8

Abstract

foundation, disabled people, seniors, economic activity, association, fundacja, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, działalność gospodarcza, stowarzyszenia

Kierunki polityki UE w zakresie opieki zdrowotnej związanej ze starzeniem się społeczeństwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.9

Abstract

EU policy, public health, health care, cross-border health care, aging society, silver economy, polityka EU, zdrowie publiczne, opieka zdrowotna, transgraniczna opieka zdrowotna, społeczeństwo starzejące się, srebrna gospodarka

Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.10

Abstract

seniors, advertisement, advertising law, unfair and inadmissible advertising, consumer rights, consumer protection, competition law, Act on Competition and Consumer Protection, seniorzy, reklama, prawo reklamy, nieuczciwa reklama, zakazana reklama, niedozwolona reklama, prawa konsumenta, ochrona konkurencji i konsumentów

Notki o autorach

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy