Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 27, 2019, ss.116

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Scientific Articles

Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.1

AbstractDownload articleDownload article

risk, incompatibility, compliance, whistleblowing, corporate governance, ryzyko, brak zgodności, compliance, sygnaliści, ład korporacyjny

Trendy zmian na rynku muzycznym w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.2

AbstractDownload articleDownload article

music market, music brand, phonogram, music streaming, rynek muzyczny, branża muzyczna, fonogram, muzyka strumieniowana

Prozdrowotny styl życia polskich studentów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.3

AbstractDownload articleDownload article

lifestyle, healthy lifestyle, health, styl życia, prozdrowotny styl życia, zdrowie

Istota władzy rodzicielskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.4

AbstractDownload articleDownload article

parental authority, parents, children, Family and Guardianship Code, child welfare, władza rodzicielska, rodzice, dzieci, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dobro dziecka

Etyczne aspekty prowadzenia badań klinicznych na tle regulacji karnomaterialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.5

AbstractDownload articleDownload article

clinical trial, medical experiment, randomization, ethics, medical criminal law, badanie kliniczne, eksperyment medyczny, randomizacja, etyka, lekarskie prawo karne

Między demoliberalizmem a państwem władczym. Wacława Makowskiego pochwała solidaryzmu i krytyka liberalizmu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.6

AbstractDownload articleDownload article

Wacław Makowski, solidarism, April Constitution, sanation, Wacław Makowski, solidaryzm, Konstytucja Kwietniowa, sanacja

Brak zainteresowania źródłem pochodzenia towaru jako przesłanka podważająca należytą staranność podatnika — glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Opolu, z dnia 27 stycznia 2017 r., o sygnaturze I SA/Op 428/16

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.7

AbstractDownload articleDownload article

good faith of the taxpayer, due diligence, abuse, verification of the contractor, trade in rapeseed oil, dobra wiara podatnika, należyta staranność, nadużycie, weryfikacja kontrahenta, obrót olejem rzepakowym

Noty o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout