Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 23, 2018, ss.104

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Scientific Articles

Administracyjnoprawny nadzór nad rynkiem bankowym na przykładzie wybranej działalności Komisji Nadzoru Finansowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.1

AbstractDownload articleDownload article

bank, supervision, finances

System gwarantowania depozytów w Polsce — Bankowy Fundusz Gwarancyjny

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.2

AbstractDownload articleDownload article

Fund, deposit, banking system

Wyłączenie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do należności z tytułu podatków

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.3

AbstractDownload articleDownload article

public finance discipline, liability, taxes

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i w Wielkiej Brytanii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.4

AbstractDownload articleDownload article

healthcare, public finance

Unormowanie przesłanek udzielenia koncesji na prowadzenie kasyna gry a ochrona interesu publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.5

AbstractDownload articleDownload article

gambling, public interest, concession, casino, exclude

Rola sądownictwa administracyjnego na przykładzie względnej dewolutywności skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.23.6

AbstractDownload articleDownload article

self-control of the cassation appeal, administrative court proceedings, administrative court system

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout