Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, 24, 2018

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Scientific Articles

Sygnalizacja problematyki związanej z optymalizacją podatkową pojmowaną jako pomoc publiczna na przykładzie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie Apple

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.1

AbstractDownload articleDownload article

tax optimization, Ireland, The European Commission, ASI, AOE, optymalizacja podatkowa, Irlandia, Komisja Europejska

Pośrednie umieszczenie nazwiska komandytariusza w fi rmie spółki komandytowej w świetle art. 104 § 4 k.s.h

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.2

AbstractDownload articleDownload article

business name, limited liability partnership, limited partner, liability for company’s obligations, surname, firma, spółka komandytowa, komandytariusz, odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nazwisko

Wyzwania związane z ochroną projektów mody w prawie własności intelektualnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.3

AbstractDownload articleDownload article

fashion, design, intellectual property law, copyright, trademark, industrial design, combating unfair competition, moda, design, prawo własności intelektualnej, prawo autorskie, znak towarowy, wzór przemysłowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Rozwój zakresu przedmiotowego ochrony dóbr osobistych w świetle społecznych wyzwań XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.4

AbstractDownload articleDownload article

personal interests, scope of the subject, challenges of the 21st century, private law, dobra osobiste, zakres przedmiotowy, wyzwania XXI wieku, prawo prywatne

Mechanizm współpozwania w świetle przystąpienia Unii Europejskiej do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.5

AbstractDownload articleDownload article

co-respondent mechanism, European Union, EHRC, mechanizm współpozwania, Unia Europejska, EKPCz

Latest remarks on the democracy and rule of law in CEE countries

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.24.6

AbstractDownload articleDownload article

rule of law, Central Eastern Europe, democracy, constitutionalism, państwo prawa, Europa Środkowo-Wschodnia, demokracja, konstytucjonalizm

Notki o autorach

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout